Copyright © 2013 GRADETRANS - All rights reserved
1. TRANSPORT MLEKA
- Na raspolaganju su Vam 22 kamiona i prikolica specijalizovanih za prevoz sirovog mleka
- Vozila su višekomorna, kompletno izolovana, kapaciteta od 12000 - 30000 litara
- Vozila ispunjavaju najstrožije higijenske standrade - "CIP" pranje
- Vozila zadovoljavaju EURO 3 i EURO 5 standarde emisionih izduvnih gasova i buke
- Vozila su opremljena GPS uređajima za pozicioniranje i GPRS uređajima za prenos podataka
- Dostupnost naših vozila je 24 sata dnevno tokom cele godine
2. TRANSPORT PREHRAMBENIH I TEČNIH TERETA
- Na raspolaganju su Vam 6 tegljača i 6 poluprikolica - cisterni za prevoz hrane
- Višekomorne cisterne omogućavaju transport svih vrsta tečnih i prehrambenih tereta
- Vozila ispunjavaju najstrožije higijenske standrade - HACCP
- Vozila zadovoljavaju EURO 5 i EURO 6 standarde emisionih izduvnih gasova i buke
- Vozila su opremljena GPS uređajima za pozicioniranje i GPRS uređajima za prenos podataka
- Dostupnost naših vozila je 24 sata dnevno tokom cele godine
- Sva vozila u međunarodnom transporu imaju CMR - osiguranje robe
3. TRANSPORT ROBE POD KONTROLISANIM TEMPERATURNIM REŽIMOM
- Na raspolaganju su Vam 11 tegljača i 11 poluprikolica hladnjača, za prevoz svih vrsta tereta pod temperaturnim režimom od -40 do +40     celzijusovih stepeni
- Rashladne poluprikolice su sa duplim podom i dvorežimskim sistemom hlađenja, tj imaju mogućnost podele prostora na dve                      temperaturne celine
- Vozila ispunjavaju najstrožije higijenske standrade - HACCP
- Vozila zadovoljavaju EURO 5 i EURO 6 standarde emisionih izduvnih gasova i buke
- Vozila su opremljena GPS uređajima za pozicioniranje i GPRS uređajima za prenos podataka
- Dostupnost naših vozila je 24 sata dnevno tokom cele godine
- Sva vozila u međunarodnom transporu imaju CMR - osiguranje robe